Generalforsamling i Lyngby Delebil 2006

Som tidligere meddelt holder vi generalforsamling i Lyngby Delebil, torsdag den 2. marts kl 19.30 på Fuglevad Mølle.

Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Eventuelt

Vi har modtaget følgende forslag ad pkt. 6:

Fadderens opgaver og betaling herfor.

Skal det være gratis at have bilen mellem kl. 24-06, og hvad med økonomien.


Lyngby Delebil, 16. febuar 2006 - Link til hovedsiden.