Generalforsamling i Lyngby Delebil 2007

Afholdes torsdag den 8. marts kl 19.30 på Fuglevad Mølle.

Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Eventuelt

ad pkt 4:

Godkendelse af foreningens priser, som blev forhøjet den 1. september 2006

Herunder et nebenpkt: Hvad gør vi til sommer, hvis reservationsprocenten tager endnu en himmelflugt ?

Løsningsforslag:
a) At slette 12 timersrabatten for den ene Punto. Det vil gøre langtidsudlån tilpas dyre til at vi har bilen ledig for småture.
b) At bemyndige bestyrelsen til at korttidslease en extra bil, hvis det bliver klart at det kan gøres med overskud for klubben.

ad pkt 5:

Anskaffelse af yderligere 1 stk Punto eller ligende, til placering ved Sorgenfri St.

ad pkt 6:

a) Beslutning om udbetaling af telefonrefusion kr 500 pr år til hver fadder og hvert bestyrelsesmedlem.

b) Ændring af vedtægternes pkt 11.2, således:

§11.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
 6. Forslag fra medlemmerne.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Bemærkning: Ændringerne gælder kun dagsorden punkt 1 og nyt punkt 8. Det er intet nyt. Sådan har vi gjort alle årene. Men hermed bliver det officielt og lidt nemmere at huske.

c) Betaling via PBS.

d) Forslag til fællesudstyr, som man kan låne:

 1. vinterdæk / snekæder
 2. tagboks
 3. babylift / børnestole / barnepude
 4. skovle
 5. lille anhænger (til alm. kørekort)

e) Spiritusgrænse på 0,0 o/oo internt i Lyngby Delebil ændres til færdselslovens grænse.

f) Det foreslås, at det gøres muligt at booke lyngby delebils biler gratis natten før start af en lejeperiode der starter kl 0800. Bilerne kan tidligst bookes og hentes fra kl 21 dagen før lejeperioden.
Begrundelse:
Forslaget skal fjerne det irritationsmoment det er, at skulle bruge tid på afhentning af bil tidligt om morgenen og vil ihvertfald for børnefamilier gøre brugen af delebil mere attraktiv. Da det ikke kan lade sig gøre, at reservere gratisperioden før aftenen før, vil det ikke betyde noget nævneværdigt økonomisk tab for klubben.
Det foreslås, at bookningsmuligheden udføres som bookning af værkstedstid med den forskel at fribookning kan foretages af alle medlemmer.


Lyngby Delebil, 20. februar 2007