Generalforsamling i Lyngby Delebil 2008

Afholdes onsdag den 12. marts kl 19.00 Rustenborgvej 2A.

Dagsordenen vil være ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.
  5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.
  6. Forslag fra medlemmerne.
  7. Valg af bestyrelse.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

ad pkt 4:

Bestyrelsen foreslår nye medlemsvilkår.
Det er ikke tanken, at lave om på tingene: alting skulle gerne være somhidtil. Formålet har været at lave en gennemskrivning, så det bliver lidtmere forståeligt, mere logisk opbygget - og så er der tilføjet et parafsnit om klubbens praktiske drift. Foreslaget kan ses her.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægt ændringer:
§14.6 ændret til: "Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant".
§15.1 ændres til: "Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening".

ad pkt 5:

Bestyrelsen foreslår:
Anskaffelse 1 stk lille bil (Fx Yaris)
Etablering af ny standplads i/ved Lundtofte/DTU
Anskaffelse 1 stk stor bil (fx Vw Touran/Astra) som mest realistisk kan placeres i Lyngby.
Forlængelse af Sølvpunto til 1. september 2008.

ad pkt 7:

Kim er på valg og modtager genvalg.


Lyngby Delebil, 25. februar 2008