Generalforsamling i Lyngby Delebil 2009

Torsdag den 12. marts 2009 kl 19.30 i Kongshvileparkens selskabslokale, Nybrovej

Dagsorden er iflg vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent.

5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel.

6. Forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelse.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Ad punkt 3: Årsregnskab er vedlagt.

Ad punkt 4: Bestyrelsen foreslår et par mindre opstramninger i klubbens prispolitik (vedlagt), men i øvrigt samme som hidtil.

Ad punkt 5: Bestyrelsen foreslår anskaffelse af 3 biler i løbet af forsommeren:
1 lille bil til erstatning for StenPunto på Stengårds Alle
1 lille bil til erstatning for BlåPunto på Lyngby Station
1 stor bil til erstatning for GråAstra på Lyngby Station


Lyngby Delebil, 24. februar 2009