Medlemsmøde i Lyngby Delebil, august 2009

Hermed indkaldes til medlemsmøde i Lyngby Delebil mandag den 24. august 2009 kl 19.30 Rustenborgvej 2A i Lyngby på "loftet"

Dagsordenen indeholder 4 punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Beslutning om anskaffelse af ny bil

3) Beslutning om evt. ny standplads

4) Eventuelt

Med venlig hilsen

Charlotte Lundberg
Formand


Lyngby Delebil, 15. august 2009, Link til hovedsiden.