Referat fra Generalforsamling i Lyngby Delebil 2006

Generalforsamlingen blev afholdt på Fuglevad Mølle den 2. marts 2006

Der var fremmødt repræsentanter for 12 medlemshusstande.

Først valgtes dirigent, valget faldt på Kim Find Andersen.

Herefter fortsattes til BESTYRELSENS BERETNING, som kasserer Hjalmar Christiansen aflagde. Klubben har haft et pænt år, vi var 15 medlemmer i starten af året og er nu 20 (vi forventer snarligt 2 medlemmer indmeldt og er så 20), dette selvom der har været 3 udmeldelser og 1 har taget orlov/er blevet passiv medlem. Da medlemmet der har taget orlov, er fadder for en af klubbens biler, skal der findes en ny medens han er bortrejst.

Hjalmar fortsatte til FORELÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB og godkendelse af samme. Regnskabet udviser et resultat på 8407,62kr og hænger således fornuftigt sammen og lever op til klubbens formålsparagraffer der foreskriver, at det ikke er foreningens formål, at oparbejde store formuer men, at køre til en udgift der ligger tæt på kostprisen.

Det kunne ses af regnskabet, at de to Puntoer kører mest af udgiften ind og skal suppleres med mindst fra kontingentet for at løbe rundt, Fabiaen hænger også sammen men, her må en væsentlig større del af driftsudgiften dækkes af kontingentkroner.

Det blev bemærket af Derek Curtis, at regnskabet kræver nogle indmeldelser hvert år for, at balancere, dette kunne kassereren bekræfte, men mener, når man ser på den hidtidige udvikling i klubben, at det er realistisk.

Når klubbens omsætning når en vis størrelse, vil Told & Skat kræve revisor påtegning af regnskabet så vi må til, at indstille os på denne udgift (muligvis i størrelsesordenen 5000,00kr/år).

Klubben hensætter hvert år 4400,00kr i en selvrisikopulje (hvor der nu står 10600,00kr), dette beløb regnes som udgift i regnskabet, men det har ikke endnu været nødvendigt, at tage beløb herfra.

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage om bilernes tilrådighedsprocent, umiddelbart er den høj men, som det blev bemærket er det lidt fiktivt fordi den ses over alle ugens 7 dage og det største udlånspres ligger i weekender og på helligdage.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt af forsamlingen.

Der blev ikke vedtaget ændringer af kontingentet.

OPHØR AF LEASINGAFTALE for klubbens første bil, den mørke punto er til maj 2006. Da vi altså så skal have en anden bil i stedet, var det aktuelt, at diskutere hvilken. Hjalmar havde forhandlet en aftale på plads med Europcar, som gav os mulighed for, at forlænge lejen af den mørke punto frem til september. Hvis vi leaser en anden bil fra maj, vil vi altså kunne have 4 biler i sommersæsonen.Der var livlig diskussion omkring dette emne og mange forskellige synspunkter, Karsten H. Clement efterlyste en lidt større familiebil, med tre regulære pladser på bagsædet. Derek lagde vægt på, at den nye bil skal have trepunktsseler på alle tre bagsædepladser og isofix beslag (standard beslag til fastgørelse af barnestol).

Hjalmar havde indhentet tilbud på leasing af forskellige bilmodeller hos Europcar, disse blev præsenteret for forsamlingen.

Der har været ønsker om evt. at anskaffe en MPV (Multi Purpose Vehicle, en stor familiebil). Vi har fået et tilbud på leasing af en Opel Zafira, den er imidlertid så dyr, at km prisen med vores nuværende måde at sammensætte budgettet på, vil blive i omegnen af 4kr/km og det var der enighed om, ville være så dyrt, at anvendelsen af denne bil vil blive meget begrænset.

Der blev også talt om, om det kunne være aktuelt, at klubbens 4. bil bliver en gulplade varevogn. Leasingafgiften på en sådan, er meget lavere end på en hvidpladebil. Hvis man kører alene eller 2, eller har behov for transport af større ting, vil denne type være attraktiv.

Udfra vores erfaringer med Puntoerne, enedes forsamlingen om, at den næste bil der skal erstatte den mørke Punto, når dennes leasingaftale udløber, skal være en nyere Punto model. Forsamlingen lagde vægt på den gode økonomi (den er billig i drift) og relative rummelighed.

Herefter blev der stemt om de forskellige løsningsmuligheder, disse er:

Vi leaser en ny Punto hurtigst muligt.

Vi forlænger leasing af den mørke Punto til september.

Der var 12 husstande repræsenteret (en stemme pr. husstand).

For leasing af ny Punto hurtigst muligt stemte 11, denne løsning blev altså vedtaget.

For at forlænge leasingen af den mørke Punto til 1/9-06 stemte 9, 1 stemte imod og 1 undlod at stemme, dette blev altså også vedtaget.

Reservation af den mørke Punto, vil herefter være mulig, frem til 1/9-06 og så snart den nye Punto ankommer, vil der blive åbnet for reservation af denne.

Til september når leasingen af den mørke Punto udløber, vil vi tage stilling til om vi skal have 4 biler permanent og i givet fald hvilken vi skal anskaffe som nummer 4.

Under forslag fra medlemmerne, blev et forslag fra Kim om gratis lån af bilerne mellem kl. 2400 og 0600 behandlet. Det vil betyde et tab for klubben på ca. 5%, som så skal finansieres på anden vis, så man enedes om at droppe dette forslag.I stedet foreslog Birger N. Jacobsen, at det kun gøres gratis, at hente bilen aftenen før en låneperiode, der starter den efterfølgende morgen. Der skal så som nu, betales for de efterfølgende nætter, hvis der er tale om sammenhængende leje over flere dage og det skal først være muligt at booke gratisnat fra f.eks. kl. 2200 dagen før lejeperioden. Der var også manglende opbakning til dette forslag.

Kim havde stillet forslag om, en lille udvidelse af faddernes ansvarsområder og samtidig en form for honorar for den anvendte tid, f.eks. i form af gratis timetakst en weekend for hver 2. bilrengøring.Der blev talt en del om dette forslag, men enden blev, at Kim trak sit forslag og forsamlingen enedes om ikke, at øge faddernes nuværende arbejdsopgaver.

Herefter ser faddernes arbejdsopgaver således ud:

 • Indtaste kørebogsblade 2 gange om måneden
 • Checke olie og sprinklervædske ca. 1gang mdr.
 • Smøre gummilister med silikone før vinterperioden
 • Bringe/afhente bilen til service hos Europcar på Gammel Kongevej
 • Hjælpe ved problemer som f.eks. fladt batteri eller dæk.

  Det blev besluttet, at det ikke er fadderens opgave, at støvsuge og vaske bilen, det skal de enkelte medlemmer stadig selv gøre, når det er påkrævet (husk at bilvask skal ske hos Statoil, da vi får 70% i rabat på bilvask her).Fadderen behøver ikke personligt, at udføre arbejdet men skal sørge for det bliver gjort.
  Da der ikke gives vederlag for opgaven som fadder, accepteres i stedet mindre svinkeærinder som indkøb og lignende i forbindelse med kørsel til/fra tank eller værksted.

  Det henstilles iøvrigt til alle medlemmer, at medvirke til at bilerne fremstår pæne og velholdte, det er ikke forbudt f.eks. at støvsuge bilen man har lånt, hvis den trænger, eller efterfylde med sprinklervædske.Valg af bestyrelsessuppleant til afløsning af Thomas Lindegaard, Kristian Fog Nielsen valgtes

  EVENTUELT

  Det blev besluttet, at bestyrelsen udarbejder et logbogsblad, hvor faddere og øvrige medlemmer, skal skrive når der udføres div. ting på bilen (såsom, kontrol af dæktryk, påfyldning af olie og sprinklervædske, vask osv.). Disse logbogsblade skal sidde i en mappe der skal ligge i bilen. Det skal fremgå af mappen hvem der er fadder for den pågældende bil.

  Da vi har anskaffet 2 biler yderligere, siden vores rabataftale med Statoil blev lavet, blev det besluttet, at foretage en sondering hos relevante benzinselskaber, for om muligt, at opnå en større rabat. Birger blev sat på opgaven.

  Det blev besluttet, at kontakte Lyngby-Taarbæk kommune for, at ansøge om tilladelse til opsætning af bøjler på indtil 4 parkeringspladser omkring vores nøglestander. Det er i øjeblikket fuldstændig umuligt, at finde en parkeringsplads, når man returnerer en delebil i tidsrummet 0800-1600 på hverdage. Birger blev sat på opgaven.

  Det blev oplyst, at der ikke ligger opdaterede lister med telefonnumre til Europcar, bestyrelsesmedlemmer i Lyngby Delebil m.v. i bilerne. Hjalmar oplyste iøvrigt, at loven kræver der også skal ligge en kopi af leasingkontrakten. Bestyrelsen udbedrer disse mangler.

  Det blev foreslået, at der placeres en liste med mailadresser på klubbens medlemmer, i bilerne.

  Det blev diskuteret om det er teknisk muligt, at lave vores bookingsystem sådan, at det automatisk sender en mail til en interesseret, hvis en booking ændres/slettes. (Hjalmar fortsætter sine overvejelser).

  Hvis du får brug for sikkerhedsvest (ved haveri m.v.), ligger den ved reservehjulet, hvis ikke i bagagerummet. Der kan også ligge en dunk sprinklervædske (Fabia) ved reservehjulet.

  Efter generalforsamlingen er følgende faddere:

  Sølv Punto Karsten

  Mørk Punto Charlotte

  Nyeste Punto Kristian

  Fabia Kim

  Hvis medlemmer ønsker detaljerede regnskabsoplysninger, eller budgetter for bilerne, kan disse rekvireres hos Hjalmar.

  Referent: Birger


  Lyngby Delebil, 2. marts 2006 - Link til hovedsiden.