Referat af medlemsmøde torsdag den 24. august 2006

Lone meldte sig som referent.

1. Velkomst – ved Hjalmar
Pt. har klubben 23 medlemmer, 1 udmelding, 3 positive på ventelisten, dvs. ca. 25-26 medl. og det giver 5 biler, evt. 6.

2. Benzinpriser, ved Hjalmar
Prisstigninger betyder, at det er nødvendigt med en mindre prisstigning, dvs. 10 øre pr, km.

3. Nyt fra fadderne
Hver bil har en fadder: fadderen står for eftersyn, taster kørebogsblade ind, holder øje med at bilerne har det godt.

Forslag:
Seddel med kort over parkeringsplads er ofte ikke i bilen når man har brug for det. Fadderne kunne godt sørge for, at der altid er sådanne sedler, men det kunne også være en del af kørebogsbladet. Forslaget blev godt modtaget. Fadderne skal også lægge nye kørebogsblade i, gerne nogle ekstra.

Kunne det lade sig gøre, at medlemmer selv taster km.-oplysninger ind? Det er nødvendigt, at der bliver checket i forhold til forrige og næste kørsel, og det kunne være svært, hvis hver enkelt skal klare sig selv.

Forslag:
Når man laver en reservation, printer man selv kørebogsblad og udfylder. Det betyder at der altid er et kørebogsblad til ens reservation, og at man altid tager den rette bil, etc.

Kim udtrykte, at der har været mange ting med Fabia’en.

Som menigt medlem kan man ikke lave en værkstedsreservation, men et menigt medlem kan alligevel tage en bil til reparation. I stedet skal man booke den til sig selv, og så oplyse det på kørebogsbladet, hvor man skriver at det er klubben, der skal betale regningen.

Hvis et medlem kun har mulighed for at aflevere, vil fadderen som regel kunne hente. Og Europcar vil altid give en erstatningsbil, så medlemmet kan komme hjem. Det er altid godt, hvis nogen hjælper, og så kan bestyrelsen få at vide bagefter hvad der er sket og så bliver det besluttet hvem der gør hvad.

Forslag:
Der burde være en skadesliste i hver bil, så man ikke skal skrive det på kørebogsbladet hver gang.

Kim:
Hvis man har haft en bil i en uge el. lign. så må det være naturligt at man støvsuger og evt. vasker udvendigt. Klubben betaler udgifter hvis man har en kvittering (Statoil på benzin-kort). Det her handler om at alle bidrager. Hvis der var en kørebog i bilen, kunne man skrive hvornår den sidste gang var blevet støvsuget, etc.

4. Booking og aflevering
Det er problematisk når nogen kommer til at køre i en anden bil. Hvis en bil er spontant hos Europcar skal det stå på hjemmesiden og der skal lægge en seddel i nøglekassen. Det her er også typisk en fadder-opgave.

Det er til stor gene for fadderne hvis papirerne ikke er i orden. Hvis man selv har lagt penge ud for benzin købt på andre tankstationer, må man SELV sørge for at Hjalmar får kvitteringen – og helst så hurtigt som muligt.Glemte effekter bliver principielt efterladt i bilen, så må man selv efterlyse den/lede efter den.

5. Info om nye biler
Muligheder:
Ny Punto - samme pris

Punto Grande + 10 øre i forhold til alm. Punto.

Opel Astra 1.90 pr. km. 5 pers. + god bagageplads.

VW Varevogn med anhængertræk, 2 pers. på forsædet, 1.60 kr. pr. km.

Vi har blå + sølv punto + Fabia, da den sorte skal leveres tilbage.

Hurtig beslutning at vi skal have 2 nye biler.Den ene skal være en Punto, samme størrelse, da det er det medlemmerne kører i.

Hvad med den anden??
Ønske om en hvis variation, men også nogen, som kan lide at vi har forholdsvis ens biler, da det er lettere når man skifter bil hver gang man er ude at køre.

Birger mindede om at det ikke er meningen at billige biler skal finansiere dyre biler. Dvs. hvis vi tager Opel Astra, så skal den i princippet køre nok til at dække sig selv ind.
Mange talte for en større bil, og så revurderes det på næste generalforsamling. Lejeperioden er 36 måneder, så det kan ikke betale sig at bede om en kortere leasingperiode, for så bliver priserne højere. Det blev besluttet.

Når man ser på sommerens kørsel, kunne det berettige til at have flere biler i sommer-perioden. Dog kan vi ikke få så god en pris hos Europcar om sommeren, for det er også deres højsæson. Andre delebilsklubber har et system, hvor man deles om en ekstra-udgift for at leje nogle ekstra biler. Det har hidtil været besluttet i Lyngby Delebil, at det vil vi ikke. Denne beslutning kan naturligvis ikke ændres. I tidligere år har juli været stille, så det er en ny problemstilling.

Ekstraudstyr: cykelstativ, tagboks, etc. indtil nu har klubben ikke haft behovet, så derfor findes det ikke. Mulighed for at én af bilerne kan stå i en garage, og så kan der evt. stå den slags udstyr der. En tagboks giver ekstra benzinforbrug, så det skulle forhandles på plads med Europcar.

6. Bil nr. 6
Kim spørger, om det kan klares uden et møde mere, hvis der bliver behov for en bil mere. Kan det klares over mailen? Kan bestyrelsen gøre den slags uden medlemmernes billigelse? Det blev besluttet at bestyrelsen kan vurdere situationen og sende en mail ud. En sådan mail ville orientere medlemmerne om økonomien, og hvis der er indsigelser fra medlemmerne, skal bestyrelsen indkalde til medlemsmøde for at sagen kan blive diskuteret.

Spørgsmål:
Skal klubben overhovedet vokse? Hvad med den frivillige arbejdskraft?

Forslag:
Faddere kunne få gratis eller reduceret medlemskab. Forslag umiddelbart godt modtaget, men ikke vedtaget.

Forslag:
Fadderskab kunne rotere hvert år på generalforsamlingen. Indtil nu har fadderne beholdt ”deres” bil, men det kunne være i kortere perioder, hvis det bliver et problem.

Forslag:
Meget hviler på Hjalmar, og det betyder, at Kim og Hjalmar har aftalt at der skal ske en langsom ”oplæring”. Det er også muligt at opdele nogle af opgaverne.

7. Parkeringsmuligheder:
Forslag:
1. Punto ved Stengårds Alle
2. Punto ved Sorgenfri Station
3. Punto + Opel Astra + Fabia ved Lyngby Station.

Bekymring om at der så i givet fald kun vil stå én Punto ved Lyngby Station. Medlemmernes bopæl tyder på, at det giver mest mening at tage Stengårds Alle + stationen. Modsat kunne man sige, at de der bor nord for Lyngby har større afstand og derfor ville have større gavn af at flytte til Sorgenfri.

Afstemning:
Sorgenfri: 5
Stengårds alle: 6

I første omgang kommer bil nr. 5 til at stå på Stengårds Alle, og så kan det blive diskuteret om en evt. bil nr. 6 kommer til at stå på Sorgenfri.

Den nyanskaffede Opel Astra mangler en fadder: Sten, som står på venteliste, vil gerne melde sig så snart han er indmeldt.

8. Lange bookninger i sommerperioden
Forslag:
Én bil (en Punto) skal holdes fri for langtidsbookninger, hvis vi har 6 biler til næste sommer, så kunne det være 2. Det ville give mulighed for ferier + spontane og kortere reservationer i sommerperioden.

Forslag:
Vi tænker over det og tager diskussionen på et senere tidspunkt. Mulighed for at holde et planlægningsmøde lige efter jul. Bestyrelsen kan spærre én bil nu, så kan det evalueres efter jul.


Lyngby Delebil, 24. august 2006 - Link til hovedsiden.