Generalforsamling, Lyngby Delebil. Onsdag den 12. marts 2008

Til stede: bestyrelse: formand Charlotte Lundberg
kasserer Hjalmar Christiansen,
Kim Find Andersen
Steen Falbe-Hansen
Karsten H. Clement, Jannik Larsen, Hanne Mikkelsen, Ruth Bahnsen, Anne Fribert, Lene Siff Melander Holst, Carsten Hjortskov Jensen.
 1. Valg af dirigent og referent

  Kim meldte sig som dirigent
  Steen meldte sig som referent

 2. Bestyrelsens beretning

  Hjalmar gjorde kort rede for året 2007. Det har været stille og roligt. Der er kommet 10 nye medlemmer og to har valgt at forlade os. Vi har fået etableret standplads i Sorgenfri. Fabiaen er blevet afleveret i efteråret. Ved gennemgangen af reservationsandele kunne det konstateres at juni ikke var særlig god i 2007. Astraen er den bil der er mest booked, i den anden ende ligger SFPuntoen. Der stod én bil ledig juleaften.

  Vi undersøger hos Europcar om man kan låne/ leje en bil f. eks. i Århus eller 6 pers. til skiferie.

  Fadere opfordres til at sørge for at der er kørebogsblade i bilen. Den enkelte bruger opfordres også til at udskrive kørebogsblad med egne oplysninger på på den reservation man har foretaget.

  Der anskaffes plasticetuier til benzinkort, så magnetstribe skånes.

 3. Forelæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab

  Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt.

 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøj samt fastsættelse af kontingent

  Budget 2008 ser fornuftigt ud. Det vedtages at SølvPuntoen forlænges til efteråret.

 5. Forslag til køb, leje og/eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel

  Der er enighed om at anskaffe en Punto Grande og en Astra mere. Det besluttes at etablere en standplads mere i Bøgeparken.

 6. Forslag fra medlemmerne

  Medlemsvilkår for Lyngbydelebil:Der er ønske om at der kan laves en hurtigere procedure for optagelse og aktivering af nye medlemmer.
  Vilkårsændringer vedtaget.
  Der er fuld opbakning til de foreslåede vedtægtsændringer.Men eftersom der ikke er 2/3 fremmøde, må der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
  Det blev vedtaget at tegning er nok med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 7. Valg af bestyrelse

  Kim og Steen blev i 2007 valgt for en 2 årig periode og er dermed ikke på valg.

  Charlotte (formand) og Hjalmar (kasserer) blev genvalgt, igen for en 2 årig periode, jf vedtægterne.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Karsten Clement er valgt som revisor.Siff er valgt som revisorsuppleant.

 9. Eventuelt

  Faddere: Der er opfordring til at folk melder sig som fadder.Siff melder sig som fadder på den nye Astra.Ruth Bahnsen melder sig som fadder på den nye Punto Grande, der kommer til at stå i Bøgeparken.SF- og BlåPunto mangler faddere.


Lyngby Delebil, 2008
Link til hovedsiden.