Generalforsamling, Lyngby Delebil. Mandag den 17. november 2008

Til stede: bestyrelse: formand Charlotte Lundberg
kasserer Hjalmar Christiansen,
Kim Find Andersen
Vibeke Møller, Douglas Norman Graham, Karen Skytte,Charlotte Guldmann Coster, Thorbjørn Ertbølle Olafsson, Karsten H Clement,Dot Gomard, Niels Kristensen
 1. Valg af dirigent og referent

  Kim meldte sig som dirigent
  Hjalmar meldte sig som referent

 2. Vedtægtsændringsforslaget af den 12. marts

  Det fremlagte forslag blev enstemmigt vedtaget.Hermed er følgende ændret i vedtægterne:

  §14.6 ændret til: "Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant".

  §15.1 ændret til: "Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening".

 3. Udvidelse af bilflåden

  Det blev vedtaget, at udvide klubbens flåde med en Peugeot 206 HDi model 2008 til placering ved Lyngby Station, således at vi frem til marts råder over 7 biler.

  Under punktet var der en længere runde om andre ønsker til biler mv. Til den ordinære generalforsamling i marts 2009 skal vi tage stilling til erstatninger for Blåpunto, Grå Astra og Stenpunto. Bestyrelsen opfordrede derfor alle til at fremsende ønsker og ideer til januar, således at vi kan fremlægge relevante muligheder til generalforsamlingen.

 4. Eventuelt

  Medlemmerne opfordres til at melde sig som faddere.Umiddelbart meldte Kim sig som fadder for Grå Astra og Hanne for den nye Peugeot.

  Endelig havde vi en diskussion af mulighederne for at gøre mere PR for klubben.

Således opfattet af Hjalmar.


Lyngby Delebil, 2008
Link til hovedsiden.