Referat af generalforsamling, Lyngby Delebil.
Torsdag den 12. marts 2009

Til stede: bestyrelsen: formand Charlotte Lundberg
kasserer Hjalmar Christiansen
Kim Find Andersen
medlemmer:Lis Engdahl, Siff Melander Holst, Gerald Heinicke, Vibeke Møller, Karen Skytte, Charlotte G. Coster, Flemming Holst, Gerit Stoecklmair
 1. Valg af dirigent og referent

  Kim meldte sig som dirigent og Charlotte G. Coster meldte sig som referent

 2. Bestyrelsens beretning

  Gennemgik kort årsregnskab og budget for 2009

 3. Forlæggelse af årsregnskab og evt. revisionsberegning samt godkendelse af årsregnskab

  Årsregnskabet blev godkendt

 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastlæggelse af kontingent

  Det koster nu 100 kr. pr. påbegyndt time af afleverer for sent og 250 kr. for mangelfuldAflevering (§ 8)

 5. Forslag til køb, leje/ eller lease samt salg af køretøjer og andet materiel

  Der blev besluttet at lease to små biler, en Toyota Yaris til Bøgeparken i Lundtofte, hvorved Grande Punto bliver flyttet til Lyngby Station og erstatter Blå Punto.Derudover leases en Peugeot 206 til Stengårds Allé som ertatter Sten Punto.Det blev vedtaget at erstatningen for den grå Opel Astra ved Lyngby Station bliver en Opel Zafira.De nye biler vil komme her i foråret og de gamle afleveres først efter sommerferie.Blå Punto afleveres lige efter påske, da den ikke er i særlig god stand.Samlet set giver det to ekstra biler henover sommeren.

 6. Forslag fra medlemmerne

  Forslag 1.Der blev stillet forslag om, at det skulle være gratis at låne bil mellem f.eks. kl. 23 til 8. Dette var der delte meninger om og der vil bliver arbejdet på et nyt oplæg.

  Forslag 2:Der vil blive undersøgt om at købe brobizzer og hvordan det afregnes uden ekstra besvær.

  Forslag 3:At bestyrelse skulle gå ud og spise for 500 kr. hver pga. af deres fantastiske indsats. Dette blev besluttet :

  Forlag 4: Det blev besluttet at der bliver sat anhængertræk på Zafiaen

 7. Valg af bestyrelsen

  Kim Find Andersen stillede ikke op igen.Gerald Heinicke og Siff Holst blev valgt som bestyrelses medlemmer for en 2 årig periode.Formand Charlotte Lundberg og kasser Hjalmar Christensen fortsætter til de står på valg i 2010.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Karsten Clement blev genvalgt som revisor. Revisorsuppleant ??

 9. Eventuelt

  Vask af biler: Det henstilles, man mailer til Siff når man vil vaske en af bilerne.

  Faddere: Lis meldte sig som fadder for Sort Punto i Sorgenfri og Kim for den nye Zafira.

  Der opfordres til at folk melder sig som faddere. Vi mangler faddere til Grande Punto når den flytter til Lyngby St. og Sten Peugoet, hvis ikke Karsten vil.


Lyngby Delebil, 2009
Link til hovedsiden.