Lyngby Delebil

Prisliste for Lyngby Delebil

Alle priser er inkl. 25% moms, med mindre andet er nævnt

Medlemskab
Ordinært medlemskab
Indmeldelsesgebyr, ordinært medlemskab:500 kr.
Depositum, ordinært medlemskab (refunderes v. udmeldelse)3.000 kr.
Månedligt kontingent, ordinært alment medlemskab:200 kr.
Månedligt forsikringsbidrag, ordinært alment medlemskab:150 kr.(momsfrit)
Tillægsmedlemskab (se vedtægterne §3.5)
Indmeldelsesgebyr, tillægsmedlemskab500 kr.
Depositum, tillægsmedlemskabintet
Månedligt kontingent, tillægsmedlemskab:gratis
Månedligt forsikringsbidrag, tillægsmedlemskab:gratis
Månedligt forsikringsbidrag, tillægsmedlemskab u/ 23 år:50 kr.(momsfrit)
Begrænset medlemskab
Månedligt kontingent, ordinært begrænset medlemskab:120 kr.
Månedligt forsikringsbidrag, ordinært begrænset medlemskab:90 kr.(momsfrit)

(se forskellene på alment og begrænset medlemskab her.)

 
Kørsel
 Pr km
(incl. brændstof)
Pr time
(indtil 12)
Pr time
(Udover 12)
(*)
1. døgn
(**)
efterfølgende døgn
(**)
SortLynClio (Lyngby Station)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
GråMegane (Lyngby Station)1.80 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
Hvid Scenic (Lyngby Station)2.00 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
FremSortClio (Lyngby)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
JægerGråClio (Jægersborg)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
SkelRødClio (Skelhøjvej)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
SkelClioSort (Skelhøjvej)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
MørkClio (Enighedsvej)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
EnigGråClio (Enighedsvej)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
BudRødClio (Buddinge Station)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
SorGråClio (Sorgenfri Station)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
SorClioHvid (Sorgenfri Station)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
Transit (Sorgenfri Station)3.00 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
VirRødClio (Virum Station)1.50 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
VirMegane (Virum Station)1.80 kr12.00 kr7.00 kr228.00 kr168.00 kr
Tagbox (Buddinge)-2.00 kr1.00 kr36.00 kr24.00 kr
*) Prisen pr. time udover den 12. time forudsætter, at det hele er booket forud som en samlet reservation
**) De angivne priser for første og efterfølgende døgn er sammentællinger af de angivne timepriser
Se også vores prisberegner
 
Gebyr for aflysning af reservation
Aflysning mere end 14 dage før:gratis
7-14 dage før:40% af tidstaksten
3-7 dage før:50% af tidstaksten
Mindre end 3 dage før:60% af tidstaksten
 
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation:12 kr. pr. påbegyndt time
plus administrationsgebyr samt erstatning af merudgifter/tab, som herved påføres klubben og/eller andre medlemmer.
 
Administrationsgebyr
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation
For mindre overskridelser, hvor medlemmet selv underretter kassereren (fx pr. mail), og hvor der ikke er et forurettet medlemintet
For overskridelser, hvor medlemmet selv underretter kassereren (fx pr. mail), og hvor der er et forurettet medlem100 kr
For overskridelser, hvor medlemmet ikke har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling250 kr
 
Mangelfuld aflevering (Se Medlemsvilkår §8.2 ):100 kr (***)
 
Færdselssager (sager om P-afgifter, udenlandske vejafgifter,
bøder for hastighedsoverskridelser, sager hvor politiet optager rapport m.v.)
Hvor klubben ikke skal foretage sagsbehandlingintet
Hvor klubben skal foretage sagsbehandling, og hvor medlemmet har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling100 kr
Hvor klubben skal foretage sagsbehandling, hvor medlemmet ikke har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling250 kr
***) plus erstatning af merudgifter/tab, som herved påføres klubben og/eller andre medlemmer.
 
Diverse
Rykkergebyr vedr. regning:Efter rentelovens regler
Tab af nøgle:500 kr
Selvrisiko for selvforskyldte skader:2 500 kr (momsfrit)

Ordinære medlemskaber

Et ordinært alment medlemskab (som er det mest almindelige medlemskab) giver adgang til brug af foreningens biler året rundt i hht. medlemsvilkårene §4-5.
Et ordinært begrænset medlemskab giver samme adgang med undtagelse af alle weekender fra fredag kl. 14 til søndag kl. 24, og med undtagelse af juleperioden 24/12 kl. 00 til 26/12 kl. 24.
Reglerne for overgang mellem alment og begrænset medlemskab er beskrevet i foreningens vedtægter §3.6.
Ved overgang fra alment til begrænset medlemskab skal alle reservationer, der strider mod ovennævnte regler, slettes.