Extraordinær Generalforsamling i Lyngby Delebil 2005

Som aftalt på generalforsamlingen indkaldes hermed til extraordinær generalforsamling onsdag den 30. marts kl 19.30 hos Charlotte på Sydskråningen 21 i Lyngby.

Generalforsamlingen afholdes som en del af det almindelige bestyrelsesmøde (samme tid og sted).

Eneste dagsordenspunkt vil være Thomas' vedtægtsændringsforslag (se indkaldelsen til den ordinære generalforsamling).

I henhold til vedtægterne kan vedtægtsændringen vedtages på den extraordinære generalforsamling med 2/3 flertal, uanset fremmødet.

Personligt vil jeg stille det ændringsforslag, at overgang fra aktivt til passivt skal varsles mindst 3 måneder i forvejen (3.5). Dette varsel bør nemlig være det samme som opsigelsesfristen, for at sikre konsistens i kontingentopkrævningen. (Det bør ikke være billigere at melde sig passiv før udmeldelse).

§3.6 bør affattes således:
3.6 Passive medlemmer betaler ikke månedligt kontingent, men har samme forpligtelser som andre medlemmer med hensyn til depositum. Passive medlemmer kan ikke gøre brug af foreningens biler og ejheller udøve stemmeret på generalforsamlingen.

mvh, pbv, Hjalmar
Lyngby Delebil, 18. marts 2005 - Link til hovedsiden.