Lyngby Delebil

Lyngby Delebil

- en billigere og mere miljøvenlig måde at bruge bil på

Foreningen Lyngby Delebil blev stiftet i januar 2003 med 7 husstande, der i fællesskab leasede den første bil.

I januar 2022 er vi omkring 62 medlemmer med ca. 13 biler i og omkring Lyngby, fra små biler og familiebiler til varevogne.

På denne side kan du læse om ordningens principper, fordele ved delebiler, valg af biler, benyttelse af biler, priser, administration mv.


Principper

I en delebilsordning er en række husstande fælles om et antal biler, som de deles om at benytte.

Lyngby Delebil er organiseret som en forening både for at sikre medlemmernes indflydelse, og for at alle besparelser kommer medlemmerne selv til gode.

Foreningen prioriterer nyere miljøvenlige, energieffektive og sikre biler i forskellige størrelser til dækning af forskellige behov.
Hver bil har sin faste holdeplads ('standplads') i Lyngby eller i nærheden af Lyngby. Bilen hentes og afleveres igen på sin standplads.
Det skal være enkelt at reservere en bil, og man vil sjældent opleve, at alle biler er optaget.

Priserne skal afspejle omkostningerne således, at både husstande med et lille og med et stort kørselsbehov kan være med. Medlemmerne pålægges en ansvarlig, hensynsfuld og omkostningsbevidst adfærd, som kommer alle til gode.

Fordele ved delebiler

I forhold til egen bil: Det er dyrt både at anskaffe og at have egen bil. Km-prisen kan blive høj, hvis kørselsbehovet er småt. Så har man en bil, er der et økonomisk incitament til altid at køre, når nu bilen står der.

I forhold til traditionel billeje: Delebiler kan lejes i korte perioder, ned til 1-2 timer, men er 30-40% billigere. Man er ikke bundet af åbningstider og tidskrævende procedurer, og det er ikke altid nødvendigt at fylde benzin på før aflevering. Man bliver dus med bilerne, så der fx ikke hver gang skal spildes tid på at finde håndtaget til benzinklappen.

I forhold til miljøet: Det er ønskeligt, at der bliver færre biler, nyere biler, mindre kørsel og dermed mindre belastning af pengepung og miljø. Det kan delebiler bidrage til.

Valg af biler

Bilerne er typisk 1-4 år gamle. De fleste er små biler og ministationcars, som har en god totaløkonomi, er rimeligt rummelige og kører langt på literen. Desuden har vi nogle større stationcars og familiebiler, og mindst en varevogn.

Valget af nye biler sker ved generalforsamlingen eller medlemsmøder, hvor alle medlemmer kan deltage i beslutningen om bilerne.

Benyttelse

Bilerne kan reserveres via et bookingsystem på foreningens hjemmeside, fra din PC eller smartphone.

Nøgler og brændstofkort til bilerne findes i nøgleskabe, som alle medlemmer har nøgle til.

I hver bil ligger en kørebog, hvor man noterer navn, km-tal og tidspunkt for turens begyndelse og km-tal og tidspunkt for turens slutning. I kørebogen skal man også notere eventuelle fejl på bilen.

Bilerne er røgfrit område, og kæledyr må kun medbringes i transportkasse. Bilen efterlades i ryddelig tilstand, og afleveres med minimum en 1/4 tankfuld tilbage.

Priser

Ved indmeldelse skal der betales et indmeldelsesgebyr og et depositum. Herudover betales et månedligt kontingent samt tidsleje og kilometerpris.

Indtægterne skal primært blot dække udgifterne, men der tilbageholdes også en lille opsparing, så vi undgår at justere priserne alt for ofte.

Der er 2 medlemstyper: et ordinært medlemskab, og et tillægsmedlemsskab, der kan tegnes af en person, der bor i husstand med et normalt medlem. Dertil kan et medlemskab være begrænset. Firmaer kan også opnå medlemskab, dog med begrænsningen en person i firmaet pr. medlemskab.

Se mere i vores prisliste.

Administration

Lyngby Delebil er en almindelig forening med bestyrelse og generalforsamling.

Udover de almindelige foreningsaktiviteter er der nogle administrative og praktiske opgaver, som medlemmerne løfter i fællesskab. Det gælder for eksempel vask af bilerne.

Indmeldelse

Ansøgning om indmeldelse sker her. Optagelse af nye medlemmer sker normalt indenfor kort tid. Lyngby Delebil forbeholder sig muligheden at indføre en venteliste, hvis der kommer flere henvendelser om medlemskab, end vi kan håndtere.