Lyngby Delebil

Brugervejledning

Medlem

Indmeldelse / nyt medlem

Brugernavn skal du bruge hver gang, du logger dig på hjemmesiden. Vælg for din egen skyld noget, som du kan huske, som er rimeligt kort, og helst uden specialtegn af den slags, som ikke er på alle tastaturer. Når du én gang har valgt et brugernavn, kan det ikke ændres!

Løsen er dit hemmelige kodeord, som du skal bruge for at logge på hjemmesiden.

Dit fulde navn skal vi have af juridiske grunde. I øvrigt bruger vi det mest på fakturaer, nøglekvitteringer og i andre officielle sammenhænge.

Kaldenavn bruges derimod mere generelt i tiltale og omtale.

Tip: Du kan 'springe' rundt imellem felterne ved at trykke Alt og det understregede bogstav samtidigt - fx Alt-T for at springe til feltet Telefon.

Log ind/Log ud

Af sikkerhedsgrunde anbefaler Lyngby Delebil, at man altid logger sig ud ved at klikke på "Log ud", når man er færdig på hjemmesiden.

Mine data

(Ret medlemsdata i Lyngby Delebil)

På denne side kan du rette (og se) hvilke data, Lyngby Delebil har registreret om dig.

Medlemsnummer og brugernavn kan ikke ændres. Løsen kan kun ændres fra menupunktet "Skift løsen".

De øvrige oplysninger kan derimod ændres her. - Bemærk især, at hvis E-mailadressen her ikke er korrekt, kan vi ikke sende dig et nyt løsen, i tilfælde af, at du glemmer det.

Feltet fulde navn bruges på fakturaer, nøglekvitteringer og i andre officielle sammenhænge.

Feltet kaldenavn bruges i kalenderen og ved anden uofficiel omtale.

Af sikkerhedsgrunde kræver vi, at du indtaster dit løsen for at rette i oplysningerne.

Tip: Du kan 'springe' rundt imellem felterne ved at trykke Alt og det understregede bogstav samtidigt - fx Alt-T for at springe til feltet Telefon.

Skift Løsen

Af sikkerhedsgrunde anbefaler Lyngby Delebil, at du jævnligt skifter løsen - som minimum en gang hvert halve år, eller hvis andre har fået kendskab til det.

Telefonliste

Som en service overfor medlemmerne har vi en telefonliste på hjemmesiden, og den er kun tilgængelig med login.

Reservationer

Kalenderen

Kalenderen viser reservationsstatus for Lyngby Delebils biler 60 dage frem i tiden, time for time og dag for dag.

Grøn farve markerer, at bilen er ledig og kan reserveres. Klik på det grønne felt, for at overføre dato og tid til en mulig ny reservation. Reservationen bliver først foretaget, når du klikker "Godkend", efter at have valgt sluttidspunktet. Læs mere her om, at oprette en reservation.
Rød farve markerer, at bilen er reserveret til et andet medlem.
Tip: Hvis du lader musemarkøren stå et øjeblik, på det røde felt, vil der blive vist en lille rude med navnet på det medlem, der har reservationen.
Blå farve markerer, at bilen er reserveret til dig. Hvis du klikker på det blå felt, åbnes reservationen, så du kan rette i den. Læs mere her, om at ændre en reservation.
Grå felter markerer tidspunkter tidligere i dag, som jo i sagens natur ikke kan reserveres.

Oprettelse af reservation

Der er to veje til at oprette en ny reservation. Enten kan du gå ind på siden Kalenderen, og der klikke på et grønt felt. Den anden mulighed er at gå direkte ind på punktet "Reserver bil" i menuen.

På reservationssiden vælger du bil, samt fratid og tiltid. Systemet kontrollerer selv, at din reservation er mulig og ikke kommer i konflikt med andre reservationer. Det er altså ikke muligt at lave en "forkert" reservation. Hvis du fortryder, er det naturligvis muligt at aflyse reservationen igen. Bemærk dog, at hvis der er mindre end 14 dage til, forbeholder Lyngby Delebil sig ret til at opkræve et aflysningsgebyr.

Ændring af reservation

Også til at ændre reservationer er der to veje. Enten kan du gå ind på siden Kalenderen og der klikke på det blå felt. Alternativt kan du gå ind på menupunktet Mine reserv. og der klikke "Ændre".

I begge tilfælde åbner det samme skærmbillede, som til oprettelse af reservation; blot er det udfyldt med data for den aktuelle reservation. Se ovenfor, under oprettelse af reservation for de nærmere detaljer her.

Selv om en reservation er startet, kan du stadig ændre sluttidspunktet, så længe reservationen ikke er udløbet. Men når reservationen er startet, kan du selvfølgelig ikke længere ændre bil eller starttidspunkt. Bemærk i denne forbindelse, at det ofte vil være billigere at forlænge en reservation end at oprette en ny umiddelbart efter.

Hvis du ændrer varigheden af en reservation, flytter den ud i fremtiden eller ændrer til en anden bil, skal du eventuelt betale aflysningsgebyr, se prislisten.

Aflysning af reservation

Mine reservationer

Menupunktet "Mine reservationer" giver en oversigt over hvilke reservationer, der er reserveret til dig i systemet. Klik på Ændre eller Aflys for henholdsvis at ændre eller aflyse reservationen.

Vis regning

Her kan du hente alle dine gamle regninger og se hvilke udgifter, der ligger i kø.